Övriga tjänster

  • Gräsklippning.
  • Snöskottning.
  • Kontroll av allmän belysning
  • Byte av namn på dörr och anslagstavla vid in/utflytt.
  • Möbelmontering, sätta upp hyllor, lampor samt annat små fix, som kan behöva göras i ett hem.
  • Invändig rengöring av kyl och ugn.
  • Gardinbyte.
  • Tvättning och strykning.